Πρόγραμμα Master Winter League 2016/2017

1ος Όμιλος

1η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
22/10/2016 – 20.30 The Drinkers – Paliagoura Πλάτων 39 – 63
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/10/2016 – 22.00 Brazzerzz Beactherzz – Kamikaze Πλάτων 44 – 28
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/10/2016 – 20.30 Πόρτο – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 34 – 80
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/10/2016 – 18.30 Komites BC – Souvlakers Πλάτων 51 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/10/2016 – 20.30 Ναυαγοί – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 54 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα2η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
30/10/2016 – 21.30 Komites BC – Brazzerzz Beactherzz ΟΑΚΑ 50 – 83
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/11/2016 – 22.15 Paliagoura – Ναυαγοί Πεντέλη 45 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/11/2016 – 20.30 Souvlakers – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 39 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
30/10/2016 – 16.00 Kamikaze – The Drinkers Πεντέλη 40 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/10/2016 – 22.00 Πόρτο – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 57 – 45
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα3η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
6/11/2016 – 17.30 Ναυαγοί – Πόρτο Πλάτων 52 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/11/2016 – 20.30 Paliagoura – Kamikaze Πλάτων 61 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/11/2016 – 20.30 Αλκοολικός Αστέρας – Souvlakers Πλάτων 46 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/11/2016 – 22.00 The Drinkers – Komites BC Πλάτων 75 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/11/2016 – 20.30 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Brazzerzz Beactherzz Πλάτων 66 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα4η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
19/11/2016 – 20.30 Kamikaze – Ναυαγοί Πλάτων 36 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/11/2016 – 22.15 Souvlakers – Πόρτο Πεντέλη 64 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/11/2016 – 19.00 Komites BC – Paliagoura Πλάτων 45 – 54
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/11/2016 – 20.30 Brazzerzz Beactherzz – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 49 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/11/2016 – 22.00 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – The Drinkers Πλάτων 61 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα5η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
23/11/2016 – 22.15 Ναυαγοί – Souvlakers Πεντέλη 52 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/11/2016 – 17.30 Kamikaze – Komites BC Πλάτων 54 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/11/2016 – 22.00 Πόρτο – Brazzerzz Beactherzz Πλάτων 77 – 86
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/11/2016 – 20.30 Paliagoura – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 40 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/11/2016 – 20.30 Αλκοολικός Αστέρας – The Drinkers Πλάτων 43 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα6η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
11/12/2016 – 20.30 Komites BC – Ναυαγοί Πλάτων 45 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/12/2016 – 22.00 Brazzerzz Beactherzz – Souvlakers Πλάτων 54 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/12/2016 – 20.30 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Kamikaze Πλάτων 44 – 24
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
7/12/2016 – 22.15 The Drinkers – Πόρτο Πεντέλη 46 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4/12/2016 – 22.00 Αλκοολικός Αστέρας – Paliagoura Πλάτων 47 – 54
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα7η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
15/12/2016 – 22.00 Ναυαγοί – Brazzerzz Beactherzz Πλάτων 51 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/12/2016 – 20.30 Komites BC – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 43 – 94
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/12/2016 – 22.00 Souvlakers – The Drinkers Πλάτων 54 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/12/2016 – 19.00 Kamikaze – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 45 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/12/2016 – 17.00 Πόρτο – Paliagoura Πλάτων 68 – 73
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα8η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
3/1/2017 – 22.00 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Ναυαγοί Πλάτων 47 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/12/2016 – 22.15 The Drinkers – Brazzerzz Beactherzz Πεντέλη 49 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/12/2016 – 20.30 Αλκοολικός Αστέρας – Komites BC Πλάτων 57 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/1/2017 – 20.30 Paliagoura – Souvlakers Ίλιον 56 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/12/2016 – 20.30 Πόρτο – Kamikaze Πεντέλη 50 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα9η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
7/1/2017 – 20.00 Ναυαγοί – The Drinkers Κολωνός 61 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/1/2017 – 20.30 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 45 – 27
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/1/2017 – 22.00 Brazzerzz Beactherzz – Paliagoura Πλάτων 50 – 73
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/1/2017 – 20.30 Komites BC – Πόρτο Πλάτων 53 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/1/2017 – 22.15 Souvlakers – Kamikaze Πεντέλη 53 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα10η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
15/1/2017 – 18.30 Αλκοολικός Αστέρας – Ναυαγοί Πλάτων 37 – 45
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/1/2017 – 20.30 Paliagoura – The Drinkers Πλάτων 55 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/1/2017 – 19.00 Πόρτο – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 51 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/1/2017 – 22.00 Kamikaze – Brazzerzz Beactherzz Πλάτων 42 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/1/2017 – 22.15 Souvlakers – Komites BC Πεντέλη 85 – 25
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα11η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
21/1/2017 – 22.00 Ναυαγοί – Paliagoura Πλάτων 56 – 65
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/1/2017 – 20.30 Αλκοολικός Αστέρας – Πόρτο Πεντέλη 56 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/1/2017 – 20.30 The Drinkers – Kamikaze Πλάτων 38 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
21/1/2017 – 20.30 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Souvlakers Πλάτων 45 – 63
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/1/2017 – 22.00 Brazzerzz Beactherzz – Komites BC Πλάτων 62 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα12η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
29/1/2017 – 17.00 Πόρτο – Ναυαγοί Πλάτων 45 – 75
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/1/2017 – 18.30 Kamikaze – Paliagoura Πλάτων 67 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/2/2017 – 20.30 Souvlakers – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 51 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/1/2017 – 20.30 Komites BC – The Drinkers Πλάτων 45 – 63
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/1/2017 – 22.00 Brazzerzz Beactherzz – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 49 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα13η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
7/2/2017 22.00 Ναυαγοί – Kamikaze Πεντέλη 39 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/2/2017 – 18.30 Πόρτο – Souvlakers Πλάτων 48 – 82
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4/2/2017 – 19.00 Paliagoura – Komites BC Πλάτων 66 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/2/2017 – 17.00 Αλκοολικός Αστέρας – Brazzerzz Beactherzz Πεντέλη 45 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4/2/2017 – 17.30 The Drinkers – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 41 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα14η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
10/2/2017 – 20.30 Souvlakers – Ναυαγοί Πλάτων 62 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 17.00 Komites BC – Kamikaze Πλάτων 46 – 70
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 18.30 Brazzerzz Beactherzz – Πόρτο Πλάτων 31 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 20.30 Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Paliagoura Πλάτων 67 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 22.00 The Drinkers – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 45 – 30
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα15η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
17/2/2017 – 20.30 Ναυαγοί – Komites BC Πλάτων 65 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/2/2017 – 18.30 Souvlakers – Brazzerzz Beactherzz Πλάτων 63 – 33
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/2/2017 – 22.00 Kamikaze – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 49 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/2/2017 – 20.30 Πόρτο – The Drinkers Πλάτων 35 – 45
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/2/2017 – 17.00 Paliagoura – Αλκοολικός Αστέρας Πεντέλη 65 – 41
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα16η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
3/3/2017 – 22.15 Brazzerzz Beactherzz – Ναυαγοί Πεντέλη 48 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC – Komites BC 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/3/2017 – 20.30 The Drinkers – Souvlakers Πλάτων 42 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/3/2017 – 22.15 Αλκοολικός Αστέρας – Kamikaze Πεντέλη 44 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/3/2017 – 22.00 Paliagoura – Πόρτο Πλάτων 61 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα17η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
10/3/2017 – 22.00 Ναυαγοί – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 45 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/3/2017 – 17.00 Brazzerzz Beactherzz – The Drinkers Πλάτων 56 – 29
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/3/2017 – 22.00 Komites BC – Αλκοολικός Αστέρας Πλάτων 60 – 70
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/3/2017 – 22.00 Souvlakers – Paliagoura Πλάτων 47 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/3/2017 – 17.00 Kamikaze – Πόρτο Πεντέλη 38 – 32
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα18η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
21/3/2017 – 20.30 The Drinkers – Ναυαγοί Πλάτων 40 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
21/3/2017 – 22.00 Αλκοολικός Αστέρας – Αρχιστράτηγος Βασδέκης BC Πλάτων 34 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/3/2017 – 20.30 Paliagoura – Brazzerzz Beactherzz Πλάτων 76 – 56
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/3/2017 – 20.30 Πόρτο – Komites BC Αγ. Ανάργυροι 59 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/3/2017 – 20.30 Kamikaze – Souvlakers Πλάτων 41 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2ος Όμιλος

1η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
23/10/2016 – 16.30 PABC – Air Κοντίσιον Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/10/2016 – 18.00 Paltovic – New World Fix Κολωνός 45 – 54
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/10/2016 – 18.30 Gladiators – Pink Flamingos Ίλιον 49 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/10/2016 – 22.00 Hornets – New York Fix Ίλιον 69 – 56
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
30/10/2016 – 22.00 Alley Ουπς – War Gamers Ίλιον 45 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα2η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
29/10/2016 – 20.30 New World Fix – PABC Πλάτων 64 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/11/2016 – 20.30 Hornets – Gladiators Ίλιον 78 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
31/10/2016 – 22.00 Pink Flamingos – Paltovic Ίλιον 57 – 37
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/11/2016 – 21.30 War Gamers – Air Κοντίσιον Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/11/2016 – 21.30 New York Fix – Alley Ουπς Κολωνός 28 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα3η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
8/11/2016 – 20.30 PABC – War Gamers Ίλιον 78 – 81
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/11/2016 – 18.30 New World Fix – Pink Flamingos Ίλιον 58 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/11/2016 – 20.30 Air Κοντίσιον – New York Fix Μαζαράκη 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/11/2016 – 22.00 Paltovic – Hornets Ίλιον 58 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/11/2016 – 20.30 Alley Ουπς – Gladiators Ίλιον 67 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα4η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
17/11/2016 – 22.00 Pink Flamingos – PABC Ίλιον 52 – 56
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/11/2016 – 20.30 New York Fix – War Gamers Ίλιον 59 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/11/2016 – 20.00 Hornets – New World Fix Κολωνός 82 – 64
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/11/2016 – 21.30 Gladiators – Air Κοντίσιον Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/11/2016 – 20.30 Alley Ουπς – Paltovic Ίλιον 61 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα5η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
23/11/2016 – 22.00 PABC – New York Fix Ίλιον 38 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/11/2016 – 20.00 Pink Flamingos – Hornets Κολωνός 89 – 75
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/11/2016 – 22.00 War Gamers – Gladiators Ίλιον 71 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/11/2016 – 20.30 New World Fix – Alley Ουπς Ίλιον 48 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/11/2016 – 20.30 Air Κοντίσιον – Paltovic Ίλιον 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα6η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
7/12/2016 – 20.30 Hornets – PABC Ίλιον 63 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/12/2016 – 20.00 Gladiators – New York Fix Κολωνός 59 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/12/2016 – 22.00 Alley Ουπς – Pink Flamingos Ίλιον 65 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/12/2016 – 22.00 Paltovic – War Gamers Ίλιον 38 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/12/2016 – 20.00 Air Κοντίσιον – New World Fix Κολωνός 61 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα7η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
15/12/2016 – 20.00 PABC – Gladiators Κολωνός 50 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/12/2016 – 21.30 Hornets – Alley Ουπς Κολωνός 65 – 69
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/12/2016 – 22.00 New York Fix – Paltovic Κάρβουνο 45 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/12/2016 – 20.30 Pink Flamingos – Air Κοντίσιον Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/12/2016 – 22.00 War Gamers – New World Fix Ίλιον 63 – 65
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα8η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
21/12/2016 – 22.00 Alley Ουπς – PABC Ίλιον 80 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/12/2016 – 20.30 Paltovic – Gladiators Ίλιον 47 – 40
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/12/2016 – 20.00 Air Κοντίσιον – Hornets Κολωνός 53 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/12/2016 – 21.30 New World Fix – New York Fix Κολωνός 46 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/1/2017 – 22.00 War Gamers – Pink Flamingos Μαζαράκη 61 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα9η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
8/1/2017 – 22.00 PABC – Paltovic Ίλιον 46 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/1/2017 – 20.00 Alley Ουπς – Air Κοντίσιον Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/1/2017 – 22.15 Gladiators – New World Fix Πεντέλη 43 – 54
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/1/2017 – 21.30 Hornets – War Gamers Κολωνός 64 – 70
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/1/2017 – 20.30 New York Fix – Pink Flamingos Ίλιον 54 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα10η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
16/1/2017 – 22.00 Air Κοντίσιον – PABC Ίλιον 29 – 37
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/1/2017 – 21.30 New World Fix – Paltovic Κολωνός 53 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/1/2017 – 22.00 War Gamers – Alley Ουπς Ίλιον 56 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
21/1/2017 – 22.00 Pink Flamingos – Gladiators Μαζαράκη 51 – 78
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/1/2017 – 20.00 New York Fix – Hornets Κολωνός 78 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα11η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
28/1/2017 – 20.00 PABC – New World Fix Κολωνός 58 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/1/2017 – 20.00 Air Κοντίσιον – War Gamers Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/1/2017 – 20.30 Paltovic – Pink Flamingos Ίλιον 55 – 65
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/1/2017 – 22.00 Alley Ουπς – New York Fix Ίλιον 45 – 36
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/1/2017 – 21.30 Gladiators – Hornets Κολωνός 64 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα12η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
1/2/2017 – 22.00 War Gamers – PABC Ίλιον 59 – 56
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/2/2017 – 20.30 Pink Flamingos – New World Fix Ίλιον 56 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/2/2017 – 20.00 New York Fix – Air Κοντίσιον Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/2/2017 – 21.30 Hornets – Paltovic Κολωνός 70 – 42
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/2/2017 – 21.30 Gladiators – Alley Ουπς Κολωνός 53 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα13η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
11/2/2017 – 22.00 PABC – Pink Flamingos Κάρβουνο 44 – 73
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/2/2017 – 20.00 War Gamers – New York Fix Κολωνός 58 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/2/2017 – 20.30 New World Fix – Hornets Κάρβουνο 58 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 22.00 Air Κοντίσιον – Gladiators Ίλιον 63 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/2/2017 – 22.00 Paltovic – Alley Ουπς Ίλιον 58 – 73
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα14η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
3/3/2017 – 20.00 New York Fix – PABC Κολωνός 56 – 45
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/2/2017 – 22.00 Hornets – Pink Flamingos Μαζαράκη 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/3/2017 – 21.30 Gladiators – War Gamers Κολωνός 67 – 76
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/2/2017 – 20.00 Alley Ουπς – New World Fix Κολωνός 71 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/2/2017 – 20.00 Paltovic – Air Κοντίσιον Κολωνός 55 – 65
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα15η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
13/3/2017 – 22.00 PABC – Hornets Κάρβουνο 52 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
21/2/2017 – 21.30 New York Fix – Gladiators Μαζαράκη 63 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
21/2/2017 – 22.15 Pink Flamingos – Alley Ουπς Αγ. Ανάργυροι 65 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/2/2017 – 20.00 War Gamers – Paltovic Κολωνός 99 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/2/2017 – 20.30 New World Fix – Air Κοντίσιον Πλάτων 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα16η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
10/3/2017 – 22.00 Gladiators – PABC Κάρβουνο 58 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/3/2017 – 21.30 Alley Ουπς – Hornets Κολωνός 83 – 75
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Paltovic – New York Fix 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/3/2017 – 21.30 Air Κοντίσιον – Pink Flamingos Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/3/2017 – 20.00 New World Fix – War Gamers Κολωνός 69 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα17η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
18/3/2017 – 22.00 PABC – Alley Ουπς Μαζαράκη 35 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Gladiators – Paltovic 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/3/2017 – 21.30 Hornets – Air Κοντίσιον Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/3/2017 – 21.30 New York Fix – New World Fix Κολωνός 52 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/3/2017 – 21.30 Pink Flamingos – War Gamers Κολωνός 66 – 90
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα18η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
Paltovic – PABC 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Air Κοντίσιον – Alley Ουπς 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/3/2017 – 21.45 New World Fix – Gladiators Κολωνός 71 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/3/2017 – 20.30 War Gamers – Hornets Κάρβουνο 100 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/3/2017 – 20.00 Pink Flamingos – New York Fix Κολωνός 50 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3ος Όμιλος

1η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
22/10/2016 – 17.00 Drink n Rollers – Butchers Ίλιον 52 – 42
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/10/2016 – 20.30 Immortals – Άρτεμις Ίλιον 56 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/10/2016 – 21.30 Basxetoi – Milwaukee Drunks Κολωνός 65 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/10/2016 – 20.30 Arch – Lyonmen Ίλιον 70 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/11/2016 – 20.30 Griffins – Office Ηρακλείου Πλάτων 60 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα2η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
4/11/2016 – 20.30 Άρτεμις – Griffins Ίλιον 56 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/11/2016 – 18.30 Milwaukee Drunks – Office Ηρακλείου Ίλιον 46 – 40
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/11/2016 – 21.15 Butchers – Immortals Μαζαράκη 53 – 65
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4/11/2016 – 22.00 Lyonmen – Basxetoi Ίλιον 64 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/11/2016 – 22.00 Arch – Drink n Rollers Ίλιον 64 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα3η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
12/11/2016 – 22.00 Griffins – Milwaukee Drunks Ίλιον 54 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/11/2016 – 20.30 Άρτεμις – Butchers Ίλιον 51 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/11/2016 – 21.30 Office Ηρακλείου – Lyonmen Κολωνός 59 – 63
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/11/2016 – 21.30 Immortals – Arch Κολωνός 59 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/11/2016 – 21.30 Basxetoi – Drink n Rollers Κολωνός 75 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα4η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
17/11/2016 – 20.00 Butchers – Griffins Κολωνός 56 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/11/2016 – 20.00 Lyonmen – Milwaukee Drunks Κολωνός 44 – 40
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/11/2016 – 15.30 Arch – Άρτεμις Ίλιον 83 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/11/2016 – 21.15 Drink n Rollers – Office Ηρακλείου Μαζαράκη 70 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/12/2016 – 22.00 Basxetoi – Immortals Ίλιον 64 – 72
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα5η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
25/11/2016 – 21.30 Griffins – Lyonmen Κολωνός 38 – 40
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/11/2016 – 18.30 Butchers – Arch Ίλιον 45 – 64
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/11/2016 – 20.30 Milwaukee Drunks – Drink n Rollers Ίλιον 28 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/11/2016 – 22.00 Άρτεμις – Basxetoi Ίλιον 59 – 72
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/11/2016 – 20.00 Office Ηρακλείου – Immortals Κολωνός 48 – 69
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα6η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
6/12/2016 – 21.30 Arch – Griffins Κολωνός 74 – 26
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/12/2016 – 20.00 Drink n Rollers – Lyonmen Κολωνός 47 – 41
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/12/2016 – 21.30 Basxetoi – Butchers Κολωνός 69 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/12/2016 – 21.15 Immortals – Milwaukee Drunks Μαζαράκη 62 – 41
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/12/2016 – 20.00 Office Ηρακλείου – Άρτεμις Κολωνός 63 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα7η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
17/12/2016 – 18.00 Griffins – Drink n Rollers Κολωνός 32 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/12/2016 – 22.00 Arch – Basxetoi Ίλιον 49 – 35
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/12/2016 – 21.30 Lyonmen – Immortals Κολωνός 40 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/12/2016 – 20.30 Butchers – Office Ηρακλείου Ίλιον 65 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/12/2016 – 20.30 Milwaukee Drunks – Άρτεμις Ίλιον 52 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα8η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
20/12/2016 – 22.00 Basxetoi – Griffins Ίλιον 89 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/12/2016 – 22.00 Immortals – Drink n Rollers Ίλιον 59 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/12/2016 – 20.30 Office Ηρακλείου – Arch Ίλιον 49 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/12/2016 – 21.30 Άρτεμις – Lyonmen Κολωνός 44 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4 /1/2017 – 22.00 Milwaukee Drunks – Butchers Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα9η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
14/1/2017 – 20.00 Griffins – Immortals Κολωνός 49 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/1/2017 – 21.30 Basxetoi – Office Ηρακλείου Κολωνός 64 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/1/2017 – 20.30 Drink n Rollers – Άρτεμις Ίλιον 59 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/1/2017 – 20.30 Arch – Milwaukee Drunks Ίλιον 65 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/1/2017 – 22.00 Lyonmen – Butchers Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα10η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
20/1/2017 – 21.30 Office Ηρακλείου – Griffins Κολωνός 57 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/1/2017 – 20.30 Άρτεμις – Immortals Ίλιον 59 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/1/2017 – 22.00 Milwaukee Drunks – Basxetoi Ίλιον 53 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/1/2017 – 20.30 Butchers – Drink n Rollers Ίλιον 55 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/1/2017 – 20.30 Lyonmen – Arch Ίλιον 53 – 64
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα11η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
28/1/2017 – 17.00 Griffins – Άρτεμις Ίλιον 55 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/1/2017 – 18.30 Office Ηρακλείου – Milwaukee Drunks Ίλιον 49 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/1/2017 – 20.30 Immortals – Butchers Ίλιον 53 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/1/2017 – 22.00 Basxetoi – Lyonmen Κάρβουνο 54 – 40
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/1/2017 – 15.30 Drink n Rollers – Arch Ίλιον 49 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα12η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
4/2/2017 – 20.00 Milwaukee Drunks – Griffins Κολωνός 66 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/2/2017 – 20.30 Butchers – Άρτεμις Ίλιον 62 – 82
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/2/2017 – 20.00 Lyonmen – Office Ηρακλείου Κολωνός 57 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/2/2017 – 20.30 Arch – Immortals Ίλιον 50 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/2/2017 – 22.00 Drink n Rollers – Basxetoi Μαζαράκη 64 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα13η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
10/2/2017 – 20.30 Griffins – Butchers Ίλιον 63 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/2/2017 – 21.30 Milwaukee Drunks – Lyonmen Κολωνός 54 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/2/2017 – 20.30 Άρτεμις – Arch Ίλιον 67 – 70
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/2/2017 – 20.30 Office Ηρακλείου – Drink n Rollers Ίλιον 48 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
7/2/2017 – 21.30 Immortals – Basxetoi Κολωνός 56 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα14η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
16/2/2017 – 20.30 Lyonmen – Griffins Ίλιον 50 – 38
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/2/2017 – 21.30 Arch – Butchers Κολωνός 69 – 56
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/2/2017 – 22.00 Drink n Rollers – Milwaukee Drunks Κάρβουνο 61 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/3/2017 – 22.15 Basxetoi – Άρτεμις Αγ. Ανάργυροι 56 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/2/2017 – 20.00 Immortals – Office Ηρακλείου Κολωνός 69 – 43
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα15η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
22/2/2017 – 22.30 Griffins – Arch ΟΑΚΑ 50 – 65
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/2/2017 – 22.00 Lyonmen – Drink n Rollers Μαζαράκη 47 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/2/2017 – 21.30 Butchers – Basxetoi Κολωνός 53 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/3/2017 – 20.00 Milwaukee Drunks – Immortals Κολωνός 34 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/2/2017 – 20.00 Άρτεμις – Office Ηρακλείου Κολωνός 42 – 36
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα16η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
1/3/2017 – 22.30 Drink n Rollers – Griffins ΟΑΚΑ 48 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/3/2017 – 21.45 Basxetoi – Arch Παπανδρέου 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/3/2017 – 22.00 Immortals – Lyonmen Μαζαράκη 64 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4/3/2017 – 22.00 Office Ηρακλείου – Butchers Μαζαράκη 44 – 63
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/3/2017 – 21.45 Άρτεμις – Milwaukee Drunks Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα17η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
15/3/2017 – 22.30 Griffins – Basxetoi ΟΑΚΑ 60 – 62
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/3/2017 – 22.00 Drink n Rollers – Immortals Πλάτων 55 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/3/2017 – 20.00 Arch – Office Ηρακλείου Κολωνός 64 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/3/2017 – 22.00 Lyonmen – Άρτεμις Παπανδρέου 62 – 73
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/3/2017 – 20.30 Butchers – Milwaukee Drunks Παπανδρέου 51 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα18η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
22/3/2017 – 22.30 Immortals – Griffins ΟΑΚΑ 60 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/3/2017 – 22.15 Office Ηρακλείου – Basxetoi Πεντέλη 52 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/3/2017 – 20.00 Άρτεμις – Drink n Rollers Κολωνός 51 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/3/2017 – 20.00 Milwaukee Drunks – Arch Κολωνός 32 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/3/2017 – 20.30 Butchers – Lyonmen Πλάτων 59 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4ος Όμιλος

1η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
5/11/2016 – 22.00 Sparta BC – Tha Dogg Pound Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
6/11/2016 – 18.30 Ιπ-πότες – Phoenix Bums Ίλιον 51 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
24/10/2016 – 22.00 Jugoplastica – Μάστορες Ίλιον 59 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/10/2016 – 21.30 Sex Pistons – Gourmedistas Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/12/2016 – 18.00 Iron Maidan – Μπυροβολικό Κολωνός 58 – 33
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα2η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
31/10/2016 – 22.00 Phoenix Bums – Iron Maidan Κάρβουνο 43 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/11/2016 – 20.00 Μάστορες – Μπυροβολικό Κολωνός 51 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
30/10/2016 – 18.00 Tha Dogg Pound – Ιπ-πότες Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/11/2016 – 22.00 Gourmedistas – Jugoplastica Πλάτων 70 – 67
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
30/10/2016 – 21.30 Sex Pistons – Sparta BC Κολωνός 55 – 85
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα3η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
12/11/2016 – 20.00 Iron Maidan – Μάστορες Κολωνός 44 – 41
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/11/2016 – 20.00 Phoenix Bums – Tha Dogg Pound Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
7/11/2016 – 22.00 Μπυροβολικό – Gourmedistas Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/11/2016 – 20.00 Ιπ-πότες – Sex Pistons Κολωνός 62 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
11/11/2016 – 22.00 Jugoplastica – Sparta BC Ίλιον 58 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα4η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
19/11/2016 – 20.00 Tha Dogg Pound – Iron Maidan Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
16/11/2016 – 21.30 Gourmedistas – Μάστορες Κολωνός 52 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/11/2016 – 21.30 Sex Pistons – Phoenix Bums Κολωνός 52 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/11/2016 – 20.00 Sparta BC – Μπυροβολικό Κολωνός 44 – 34
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
18/11/2016 – 22.00 Jugoplastica – Ιπ-πότες Ίλιον 66 – 64
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα5η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
1/12/2016 – 20.00 Iron Maidan – Gourmedistas Κολωνός 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/11/2016 – 21.30 Tha Dogg Pound – Sex Pistons Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/11/2016 – 21.30 Μάστορες – Sparta BC Κολωνός 71 – 73
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/11/2016 – 20.00 Phoenix Bums – Jugoplastica Κολωνός 52 – 82
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/11/2016 – 20.30 Μπυροβολικό – Ιπ-πότες Δίδυμα 46 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα6η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
8/12/2016 – 21.30 Sex Pistons – Iron Maidan Κολωνός 64 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
7/12/2016 – 22.00 Sparta BC – Gourmedistas Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/12/2016 – 22.00 Jugoplastica – Tha Dogg Pound Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
7/12/2016 – 21.30 Ιπ-πότες – Μάστορες Κολωνός 67 – 42
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
8/12/2016 – 20.30 Μπυροβολικό – Phoenix Bums Ίλιον 36 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα7η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
17/12/2016 – 22.00 Iron Maidan – Sparta BC Ίλιον 49 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/12/2016 – 20.00 Sex Pistons – Jugoplastica Κολωνός 56 – 64
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/12/2016 – 22.15 Gourmedistas – Ιπ-πότες Πεντέλη 57 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/12/2016 – 21.30 Tha Dogg Pound – Μπυροβολικό Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/12/2016 – 21.15 Μάστορες – Phoenix Bums Μαζαράκη 50 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα8η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
28/12/2016 – 22.00 Jugoplastica – Iron Maidan Ίλιον 64 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/12/2016 – 20.00 Ιπ-πότες – Sparta BC Κολωνός 56 – 64
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
21/12/2016 – 20.30 Μπυροβολικό – Sex Pistons Ίλιον 69 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
29/12/2016 – 21.30 Phoenix Bums – Gourmedistas Κολωνός 53 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
27/12/2016 -20.30 Μάστορες – Tha Dogg Pound Ίλιον 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα9η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
14/1/2017 – 18.00 Iron Maidan – Ιπ-πότες Κολωνός 71 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
13/1/2017 – 22.00 Jugoplastica – Μπυροβολικό Ίλιον 58 – 49
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
9/1/2017 – 22.00 Sparta BC – Phoenix Bums Ίλιον 60 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/1/2017 – 20.00 Sex Pistons – Μάστορες Κολωνός 71 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Gourmedistas – Tha Dogg Pound 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα10η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
18/1/2017 – 22.00 Μπυροβολικό – Iron Maidan Ίλιον 47 – 48
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/1/2017 – 21.30 Phoenix Bums – Ιπ-πότες Κολωνός 43 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
20/1/2017 – 22.00 Μάστορες – Jugoplastica Κάρβουνο 79 – 83
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/1/2017 – 22.00 Tha Dogg Pound – Sparta BC Κάρβουνο 43 – 78
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/1/2017 – 22.00 Gourmedistas – Sex Pistons Πλάτων 58 – 76
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα11η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
28/1/2017 – 21.30 Iron Maidan – Phoenix Bums Κολωνός 51 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/1/2017 – 20.30 Μπυροβολικό – Μάστορες Κάρβουνο 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/1/2017 – 22.00 Ιπ-πότες – Tha Dogg Pound Μαζαράκη 49 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/1/2017 – 21.30 Jugoplastica – Gourmedistas Κολωνός 59 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
26/1/2017 – 21.30 Sparta BC – Sex Pistons Κολωνός 66 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα12η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
5/2/2017 – 21.30 Μάστορες – Iron Maidan Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
4/2/2017 – 18.00 Tha Dogg Pound – Phoenix Bums Κολωνός 58 – 51
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/2/2017 – 22.15 Gourmedistas – Μπυροβολικό Πεντέλη 62 – 59
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/2/2017 – 21.30 Sex Pistons – Ιπ-πότες Κολωνός 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
3/2/2017 – 22.00 Sparta BC – Jugoplastica Ίλιον 66 – 72
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα13η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
8/2/2017 – 22.00 Iron Maidan – Tha Dogg Pound Ίλιον 49 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
10/2/2017 – 20.00 Μάστορες – Gourmedistas Κολωνός 53 – 71
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 21.30 Phoenix Bums – Sex Pistons Κολωνός 59 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 16.30 Μπυροβολικό – Sparta BC Κολωνός 50 – 75
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
12/2/2017 – 22.00 Ιπ-πότες – Jugoplastica Κάρβουνο 58 – 47
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα14η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
16/2/2017 – 20.30 Gourmedistas – Iron Maidan Πλάτων 54 – 69
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
2/3/2017 – 22.00 Sex Pistons – Tha Dogg Pound Μαζαράκη 71 – 74
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
17/2/2017 – 22.00 Sparta BC – Μάστορες Πεντέλη 61 – 53
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
19/2/2017 – 16.30 Jugoplastica – Phoenix Bums Κολωνός 55 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
15/2/2017 – 22.00 Ιπ-πότες – Μπυροβολικό Πεντέλη 71 – 61
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα15η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
24/2/2017 – 20.00 Iron Maidan – Sex Pistons Κολωνός 62 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/2/2017 – 22.15 Gourmedistas – Sparta BC Πεντέλη 68 – 71
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/2/2017 – 21.30 Tha Dogg Pound – Jugoplastica Κολωνός 63 – 57
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
1/3/2017 – 22.15 Μάστορες – Ιπ-πότες Πεντέλη 34 – 50
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/2/2017 – 20.00 Phoenix Bums – Μπυροβολικό Κολωνός 52 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα16η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
4/3/2017 – 20.30 Sparta BC – Iron Maidan Κάρβουνο 70 – 40
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Jugoplastica – Sex Pistons 0 – 20
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
7/3/2017 – 21.30 Ιπ-πότες – Gourmedistas Κολωνός 68 – 54
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/3/2017 – 20.15 Μπυροβολικό – Tha Dogg Pound Κολωνός 46 – 55
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
5/3/2017 – 19.00 Phoenix Bums – Μάστορες Μαζαράκη 61 – 42
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα17η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
Iron Maidan – Jugoplastica 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/3/2017 – 20.00 Sparta BC – Ιπ-πότες Κολωνός 47 – 46
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/3/2017 – 22.00 Sex Pistons – Μπυροβολικό Πλάτων 43 – 60
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
14/3/2017 – 20.30 Gourmedistas – Phoenix Bums Πλάτων 44 – 66
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
28/3/2017 – 22.15 Tha Dogg Pound – Μάστορες Πεντέλη 52 – 44
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα18η Αγωνιστική


Ημερ. & Ώρα Αγώνας Γήπεδο Σκορ Αναφορά Βίντεο
24/3/2017 – 22.15 Ιπ-πότες – Iron Maidan Αγ. Ανάργυροι 67 – 39
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
Μπυροβολικό – Jugoplastica 20 – 0
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
25/3/2017 – 22.00 Phoenix Bums – Sparta BC Κάρβουνο 64 – 58
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
22/3/2017 – 22.00 Μάστορες – Sex Pistons Πλάτων 54 – 52
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα
23/3/2017 – 22.00 Tha Dogg Pound – Gourmedistas Πεντέλη 59 – 81
Αναφορά αγώνα
Βίντεο αγώνα